Klimatdeklarationer

till era projekt

Enligt Boverkets regler

För att få slutbesked till ditt byggprojekt behöver en Klimatdeklaration upprättas och inlämnas till Boverket. Bekräftelsen lämnas sedan till byggnadsnämnden för att få ert slutbesked. Det är möjligt att göra klimatdeklarationen själv, men för någon som är ovan kan det både ta tid och vara frustrerande. Därför är det ofta ekonomiskt och praktiskt att ta hjälp med klimatdeklarationen. På Spara energi använder vi särskilda programvaror uformade just för att upprätta Klimatdeklarationer på ett korrekt sätt som överensstämmer med Boverkets regler. Välkommen med ditt uppdrag!  

1.

BEGÄR EN OFFERTHör av dig och berätta mer om ditt byggprojekt för att få aktuellt kostnadsförslag och tidsuppskattning.

2.

UNDERLAG BYGGPROJEKT


När du godkänt offerten får du en checklista med vilka dokument jag behöver för att kunna upprätta er klimatdeklaration. När alla dokument kommit in påbörjar jag sammanställning och analys. 

3.

FÄRDIG KLIMATDEKLARATION


 När sammanställningen och analysen är klar skickar jag ett färdigt dokument att lämna till Boverket. Boverket ger då en bekräftelse som ni lämnar vidare till byggnadsnämnden.  Dessutom får ni ett detaljerat dokument med underlag på alla beräkningar.

OM MIG

Spara energi - sänk dina uppvärmningskostnader 

Har examen som Energispecialist hållbara byggnader, KYH Malmö. 


Arbetar med Klimatdeklarationer för företag samt energiutredningar. Vill även göra det mera tillgängligt för privatpersoner att få en helhetsanalys av sin villa rörande energi. Jag säljer inga produkter, utan analyserar i stället hur er villa ser ut idag, vilka möjligheter som finns till energibesparing, ungefär vad olika investeringar kostar samt hur mycket energi som förväntas kunna sparas. Kan även utreda olika typer av komfortproblem.


Välkommen att kontakta mig!  

Karin Eriksson

Energispecialist